Integritetspolicy

Grundläggande

Fribrocks Bil AB och dess koncernbolag, på denna sidan benämnt Fribrocks Bil eller vi, värnar om din personliga integritet. Fribrocks Bil efterlever att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Som tex Namn och adress

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Insamling

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig via (cookies på/formulär) hemsidan, av Fribrocks Bil och/eller via våra samarbetspartners. Dina personuppgifter kan även inhämtas från extern part som hanterar personuppgifterna t ex försäkringsbolag, transportstyrelsen eller finansbolag.

Fribrocks Bil kan även spela in och/eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. Fribrocks Bil tar in de relevanta personuppgifter för att kunna hantera och skapa en högt optimal upplevd kundrelation.

Säkerhet

Fribrocks Bil värnar om säkerheten kring dina personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ändamål

Personuppgifterna får användas inom Fribrocks Bil och koncernen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang och för att ge dig den bästa upplevelsen. Uppgifterna används för att administrera och utföra de tjänster och leverera de produkter som du har ålagt Fribrocks Bil att genomföra.

Uppgifterna får även användas för statistik, marknads- och kundanalyser samt för att skicka relevanta erbjudanden och information. Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna används i första hand inom Fribrocks Bil, men kan lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till de myndigheter som vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Länkar

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Rätt till information

Fribrocks Bil strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Du har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Fribrocks Bil ska slutta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Fribrocks Bil via vanlig postgång på adress som anges nedan.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Fribrocks Bil behandlar dina personuppgifter eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post:

Fribrocks Bil AB
Personuppgiftsbehandling
Helsingborgsvägen 27,
262 72  Ängelholm